You are here

Nordterm 2021 -webinaari 1.–2.6.2021

Pohjoismaisten terminologia-alan organisaatioiden yhteistyöjärjestö Nordterm järjestää joka toinen vuosi yhteispohjoismaisen Nordterm-tapahtuman. Vuonna 2021 järjestämisvastuu on Nordtermin puheenjohtajana toimivalla Sanastokeskuksella, joka toteuttaa tapahtuman yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.

Vuonna 2021 Nordterm-tapahtuman toteutetaan webinaarina 1.–2.6. Maksuttoman webinaarin teema on Käsitetyö ja tiedonhallinta.

Nordterm 2021 etusivu

Nordterm 2021 Facebookissa