You are here

Nordterm 2021 -webinaari: esitelmöintikutsu

Sanastokeskus ja Helsingin yliopisto järjestävät 1.–2.6.2021 pohjoismaisen Nordterm 2021 -webinaarin, jonka teemana on Käsitetyö ja tiedonhallinta. Maksuton Zoom-webinaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Toivomme webinaariin esityksiä, jotka käsittelevät käsitetyön hyödyntämistä erilaisiin tiedonhallinnan tarpeisiin. Aiheet voivat liittyä julkisen hallinnon tai yritysmaailman käytännön projekteihin tai käsitetyötä ja tiedonhallintaa yhdistävään tutkimukseen. Esityksen pitämisestä kiinnostuneita pyydämme lähettämään abstraktin 12.3.2021 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen nordterm2021@tsk.fi. Ilmoitamme abstraktien hyväksymisestä 5.4.2021 mennessä.

Tarkempia ohjeita esitelmöintikutsussa.