You are here

Ontologiatyötä Luonnonvarakeskukselle

Luonnonvarakeskus (Luke) aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta, kun Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuotanto yhdistyivät.

Jotta uusi organisaatio saisi käyttöönsä yhteisen ontologian tiedonhallintansa tueksi, keskeisimmät sen toimintaan liittyvät käsitteet päätettiin koota yhteen ontologiaan. Koska Viikin kampuskirjaston AFO-ontologia sisältää jo osan Luonnonvarakeskuksen tarvitsemasta käsitteistöstä, myös uudet käsitteet tullaan lisäämään AFOon. Sanastokeskus laatii ontologian yhdessä Luken ja Viikin kampuskirjaston asiantuntijoiden kanssa ja se tullaan julkaisemaan Finto-palvelussa (http://finto.fi/fi/).