You are here

Opetus- ja koulutussanasto

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät syksyllä 2010 sanastohankkeen, joka liittyy Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) osana laadittavan Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden käsitteistöön. Sanastohankkeen tarkoituksena on yhtenäistää koulutuksen ja tieteen tietojärjestelmissä käytettyä termistöä ja käsitteiden määrittelyä Oppijan palvelukokonaisuuden tuottamiseksi.

Vuoden 2011 tammikuussa sanastotyön välituloksena julkaistiin Opetustoimen sanastoluonnos – Raportti opetustoimen sanastotyöstä osana Oppijan verkkopalvelu -esiselvitystä, joka sisälsi noin 240 mm. opetukseen, tutkintoon ja todistuksiin liittyvää peruskäsitettä.

Elokuusta 2011 kesään 2012 sanastotyötä on jatkettu käsitteillä, jotka ovat liittyneet muun muassa koulutukseen hakemiseen, opiskelijavalintaan, koulutustarjontaan ja tutkintorakenteeseen. Syksyllä 2012 on tarkoitus selvittää muun muassa koulutusorganisaatioihin ja opetussuunnitelmaan liittyviä käsitteitä.

Sanaston käsitteille annetaan termit suomeksi ja niille vastineet ruotsiksi. Määritelmäkielenä on suomi.