You are here

Päivitetty AFO-ontologia julkaistu

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Helsingin yliopiston kirjaston sekä Sanastokeskus TSK:n yhdessä laatima päivitetty, laajennettu versio Luonnonvara- ja ympäristöontologia AFOsta on julkaistu Kansalliskirjaston Finto-palvelussa.

Ontologiaa ryhdyttiin kehittämään keväällä 2015 SYKEn sekä saman vuoden alusta toimintansa aloittaneen Luken tiedonhallinnan tueksi. Koska Viikin kampuskirjaston laatima AFO-ontologia sisälsi jo osan tarvitusta käsitteistöstä, päätettiin myös uudet käsitteet lisätä AFOon.

Nyt julkistettu AFO-ontologia sisältää 240 uutta luonnonvarakäsitettä, ja se on käytettävissä osoitteessa http://finto.fi/afo/fi/. Ontologiaa tullaan edelleen päivittämään vuoden 2015 aikana.