You are here

Päivitetty Liiketoimintaontologia julkaistu

Sanastokeskuksessa on alkuvuodesta käynnistyneessä projektissa täydennetty Liiketoimintaontologiaa (LIITO) Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsitteistöllä. Virastosta koottiin työtä varten viiden hengen asiantuntijaryhmä ja projektin terminologina toimii Katri Seppälä. Täydennysprojektissa on käsitelty noin 800 käsitettä ja työn on tarkoitus valmistua kesäkuun aikana. Päivitetty LIITO-ontologia on julkaistu Kansalliskirjaston Finto-palvelussa osoitteessa http://finto.fi/.