You are here

Päivitystyötä Tekla Structures Glossaryyn

Sanastokeskus TSK aloitti syksyllä 2015 sanastoprojektin, jossa täydennetään ja päivitetään Tekla Oy:n Tekla Structures -rakennusmallinnusohjelmistoon liittyvää sanastoa. Sanastossa annetaan englanninkieliset termisuositukset ja määritelmät ohjelmiston keskeisille käsitteille.

Tekla Structures Glossaryn uusin julkaistu versio on saatavilla osoitteesta https://teklastructures.support.tekla.com/product-guides