You are here

Päivitystyötä Tekla Structures glossaryyn syksystä 2018

Ohjelmistoyritys Trimble Solutions (aiemmin Tekla) julkaisee ja ylläpitää Tekla Structures glossarya, joka on Tekla Structures -nimiseen rakennustietomallinnusohjelmistoon liittyvä terminologinen sanasto. Ohjelmistossa ja siten myös sanastossa yhdistyy rakennusalan ja IT-alan käsitteistö. Sanastossa annetaan englanninkieliset termisuositukset ja määritelmät ohjelmiston keskeisille käsitteille.

Sanastokeskus TSK:n rooli projektissa

Sanastokeskus TSK on päivittänyt sanastoa Trimblen toimeksiannosta säännöllisesti Tekla Structures ohjelmistoversioiden julkaisun yhteydessä. Uusi päivitystyö alkoi syksyllä 2018. Sanastoa kehitetään terminologisen sanastotyön menetelmillä. Menetelmillä Tekla Structures glossaryn uusien käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimaan johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Se auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä. Yleinen muutosten, kuten päivitettävien ja poistettavien käsitteiden, vaikutusten tarkistaminen suhteessa sanaston käsitejärjestelmään kuuluu myös terminologin tekemään käsiteanalyysiin.

Tekla Structures glossaryn uusin julkaistu versio on saatavilla osoitteesta https://teklastructures.support.tekla.com/product-guides