You are here

Paikkatiedon termit ja ontologiat

Maanmittauslaitoksen aloitteesta Sanastokeskuksessa käynnistyi vuoden 2010 alussa Paikkatiedon termit ja ontologiat -hanke. Hankkeen tavoitteena on määritellä nk. INSPIRE-direktiivin edellyttämiin paikkatietoaineistoihin ja -palveluihin liittyviä käsitteitä ja antaa niitä koskevia termisuosituksia suomeksi sekä vastineita ruotsiksi ja englanniksi. Hankkeessa tuotettavan sanastoaineiston käsitejärjestelmien pohjalta tuotetaan myös ontologia.

Paikkatiedon termit ja ontologiat -hankkeen työryhmään kuuluu asiantuntijoita muun muassa Maanmittauslaitoksesta, Geodeettisesta laitoksesta, Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulusta, Tilastokeskuksesta sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hyvinkään kaupungeista.

Hankkeen on tarkoitus jatkua ainakin vuoteen 2011 saakka.

Tuotettu sanastoaineisto julkaistaan PDF-muotoisena tiedostona kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa ja osana Sanastokeskuksen TEPA-termipankkia. Sanaston pohjalta luotava ontologia puolestaan tarjotaan yleisön hyödynnettäväksi osana yleistä suomalaista ONKI-ontologiakirjastopalvelua.

Sanaston kohderyhmänä ovat paikkatiedon tuottajat niin julkisella kuin yksityisellä sektorillakin sekä paikkatiedon käyttäjät maallikoista alan ammattilaisiin.