You are here

Sanastojen ja ontologioiden erot -webinaari 31.3.

Sanastokeskus TSK:n johtaja Katri Seppälä pitää perjantaina 31.3.2017 klo 14.00-15.00 webinaarin sanastojen ja ontologioiden eroista.

Miksi tarvitaan sekä määritteleviä sanastoja että asiasanastopohjaisia ontologioita? Perinteisesti terminologisessa sanastotyössä käytetty käsiteanalyysimenetelmä sopii muihinkin tarkoituksiin kuin viestintää ja tietojärjestelmäkehitystä tukevien määrittelevien sanastojen laadintaan. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennettaessa ontologioita aineistojen kuvailua ja tiedonhakua varten.

Tässä webinaarissa kerrotaan määrittelevien sanastojen ja asiasanastopohjaisten ontologioiden laadinnan ja käytön yhtenevyyksistä ja eroista. Esimerkkeinä käytetään Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) pohjalta rakennettuja erikoisalojen ontologioita ja erikoisalojen määritteleviä sanastoja sekä näiden yhdistelmiä.

Webinaari on julkaistu Youtubessa: https://youtu.be/s9YRzbM4HP0