You are here

Sanastoprojektin kustannukset

Eniten sanastotyössä maksaa ihmisten työ; sen osuus sanastoprojektin kokonaiskustannuksista on useimmiten yli 90 %. On siis syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten projekti organisoidaan, kuka tekee mitä ja kuka vastaavasti voi sillä välin tehdä jotakin muuta.

KustannusvertailuSanastokeskuksen vuonna 1991 tekemän selvityksen mukaan tehokkainta on antaa suurin osa sanastoprojektiin kuuluvasta käytännön työstä ja vastuusta terminologeille, jolloin substanssiasiantuntijoiden työaikaa säästyy muuhun, heidän osaltaan tuottavampaan työhön. Kustannussäästöt ovat parhaimmillaan jopa 30—50 % verrattuna siihen, ettei terminologeja käytettäisi ollenkaan.

Substanssiasiantuntijoiden työstä aiheutuvat kustannukset ovat osittain piileviä, koska he osallistuvat projektiin usein työajallaan, työnantajansa laskuun. Sen sijaan esimerkiksi Sanastokeskus veloittaa terminologiensa työstä joko todellisen työajan mukaan tai erikseen sovitun urakkakorvauksen.

Yleispäteviä lukuja sanastotyön kustannuksista on vaikea esittää, koska huomioon otettavia tekijöitä on useita — riippuen hankkeen laajuudesta ja tavoitteista. Ota yhteyttä Sanastokeskukseen ja pyydä tarjous!