You are here

Sanastoprojektin organisointi

Sanastotyössä tarvitaan aina sekä käsiteltävän aiheen tuntemusta että sanastotyön menetelmien osaamista. Käytännössä tämä merkitsee kohdealan ammattilaisten eli substanssiasiantuntijoiden ja sanastotyön ammattilaisten eli terminologien tiivistä yhteistyötä. Edelliset tietävät, mitä asioita sanaston pitää sisältää, jälkimmäiset osaavat koota ja muokata nämä asiat selkeään ja johdonmukaiseen asuun.

Yhteistyötä varten kootaan useimmiten projektiryhmä, jossa on mukana puolisen tusinaa substanssiasiantuntijaa ja yksi tai muutama terminologi. Pääosa käytännön töistä on yleensä viisainta antaa terminologin hoidettavaksi: hänhän hallitsee sanastotyön koukerot jo ennestään. Kukin siis tehköön sitä minkä parhaiten osaa.