You are here

Sanastoprojektin suunnittelu

Hyvin suunniteltu ei aina ole puoliksi tehty, mutta huono suunnittelu kostautuu aina. Sanastoprojektien suunnittelussa on kysymys yksinkertaisista asioista: mitä tehdään, kenelle, milloin ja miten — niin ja tietysti vielä miksi?

Joskus sanastotyön perusteluksi riittää yleinen tarve selkiyttää termistöä ja viestintää, joskus taas tarvitaan konkreettisempi heräte, kuten toistuvat ja ehkä hyvinkin kalliiksi koituvat väärinkäsitykset — tai negatiivinen palaute asiakkailta. Kysymys sanastotyön tarpeesta kytkeytyy tiiviisti tavoitteisiin ja kohderyhmään eli siihen, millaista sanastoa halutaan tehdä ja kenelle. Käyttäjien tarpeiden tulisi siis olla ensisijainen lähtökohta.

Sanaston sisällön suunnitteluun kuuluu seuraavista asioista päättäminen:
  • aihe ja sen rajaus
  • sanaston laajuus
  • sanaston kielet
  • millaisia tietoja termeistä ja käsitteistä on määrä koota ja esittää.

AikataulukaavioSanastoprojektin aikataulusuunnittelu perustuu ensisijaisesti arvioon tarvittavasta työmäärästä ja vastuuhenkilöiden ajankäyttömahdollisuuksista. Lisäksi pitää varautua seuraavien seikkojen mahdollisesti aiheuttamiin viivytyksiin:

  • kokousten järjestäminen siten, että kaikki asianosaiset pääsevät paikalle
  • kokousaineiston lähettäminen osanottajille riittävän ajoissa
  • lausuntokierros valmisteluineen ja jälkitöineen
  • etenkin pitkissä (yli vuoden mittaisissa) projekteissa: tarpeiden ja tavoitteiden muuttuminen projektin edetessä.

Työmenetelmät tulee valita asetettujen tavoitteiden mukaan: mitä enemmän sanastolla pyritään vaikuttamaan viestintään, sitä perusteellisemmin käsitteet on analysoitava ja määriteltävä ja sitä huolellisemmin on myös mietittävä termejä koskevat suositukset. Onneksi terminologian teoria tarjoaa nykyisin varsin tehokkaat välineet käsitteiden ja käsitejärjestelmien tarkasteluun — kunhan vain projektin käyttöön saadaan riittävä terminologinen asiantuntemus.

Vaikka käsitys sanaston lopullisesta sisällöstä voi suunnitteluvaiheessa olla vielä epätarkka, on jo alussa hyvä miettiä, millaisessa muodossa sanasto aikanaan otetaan käyttöön ja julkaistaan. Ratkaisu voi vaikuttaa merkittävästi sekä laadittavan sanaston sisältöön että varsinkin sen käsittely- ja tallennustapaan.