You are here

Sanastoprojektin vaiheet

Sanastoprojekti alkaa aina suunnitteluvaiheella, johon sisältyy yleensä myös projektiryhmän kokoaminen ja perehdyttäminen, viite- ja lähdeaineiston kartoittaminen sekä rahoituksen hankkiminen. Jos työhön osallistuu ensikertalaisia, heille on syytä aluksi opettaa sanastotyön periaatteet ja menetelmät. Tällaisen koulutuksen voi tilata Sanastokeskukselta.

Ensimmäinen varsinainen työvaihe on ns. termi-inventaario, jolla tarkoitetaan sanaston aiheeseen liittyvän käytössä olevan termistön kartoitusta ja keruuta. Inventaariossa laaditaan joko ns. esitermiluettelo tai mahdollisesti jopa ensimmäinen sanastoluonnos. Sen perusteella valitaan sanastoon tulevat käsitteet ja jäsennetään aineisto aiheenmukaisiin alaryhmiin, jotta varsinainen käsitteiden analysointi voidaan tehdä sopivansuuruisissa osissa, esimerkiksi 10—30 käsitteen ryhmissä.

Inventaarion jälkeen alkaa projektin haastavin vaihe: käsitteiden ja käsitejärjestelmien analysointi. Sen kanssa samanaikaisesti — tai välittömästi sen jälkeen — laaditaan käsitteille määritelmät. Viimeistään tässä vaiheessa punnitaan sanaston laatijoiden terminologiset taidot: onnistuuko käsitejärjestelmien ja määritelmien yhteensovittaminen niin, että lopputulos on sekä helppotajuinen että todellisuutta johdonmukaisesti kuvaava?

Jos sanasto on monikielinen, voidaan eri kielten käsitejärjestelmät selvittää joko samanaikaisesti tai yksi toisensa jälkeen. Tavallisinta on kuitenkin ottaa vain yksi kieli (ns. lähtökieli) määrittelykieleksi ja jättää muut (ns. kohdekielet) pelkkien termivastineiden tasolle. Kohdekielisten vastineiden keruu voidaan tehdä joko käsiteanalyysin ja määrittelyn yhteydessä tai pian sen jälkeen.

Kun työ on projektiryhmän mielestä (lähes) valmis, on lausuntokierroksen aika. Pyytämällä lausuntoja tärkeimmiltä sanaston alalla toimivilta asiantuntijatahoilta — ja tietysti myös sanaston kohderyhmän edustajilta — saadaan sanastolle varmempi hyväksyntä sen valmistuessa. Lausuntokierros on siis eräänlaista ennakkomarkkinointia. Tietysti se on tärkeä myös sanastoon mahdollisesti jääneiden virheiden ja puutteiden huomaamiseksi ja korjaamiseksi.

Lausuntokierroksella saadun palautteen käsittely ja muut tarvittavat sisällön ja esitystavan tarkistukset ovat viimeistelyvaiheen välttämätöntä työsarkaa. Siihen kuuluvat myös hakemistojen laadinta ja julkaisuvalmistelut korjauslukua myöten.