You are here

Sanastotyö ja tietojärjestelmät -webinaari 16.2.

Sanastokeskus TSK:n asiantuntijat pitävät torstaina 16.2.2017 klo 14.00-15.00 webinaarin tietojärjestelmiin liittyvästä sanastotyöstä (Huom! Päivä on vaihtunut!). Sanastot parantavat tietojärjestelmien sisäistä yhtenäisyyttä ja eri tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Sanastoja voi hyödyntää mm. tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä sekä käyttäjien koulutuksessa ja ohjeistuksessa.

Webinaarissa annetaan esimerkkejä sanastoista, jotka on laadittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tiedonhallinnan valtakunnallisen kehittämisen yhteydessä. Sanastoissa määritellään mm. luokituksiin, tietokomponentteihin ja asiakirjojen mallintamiseen liittyviä käsitteitä.

Webinaari on julkaistu Youtubessa: https://youtu.be/iUSkoMJ0xQ0

Sanastokeskuksen asiantuntijat pitävät uuden webinaarin:
31.3.2017 Sanastojen ja ontologioiden erot: http://www.tieke.fi/display/tapahtumia/Webinaari%3A+Sanastojen+ja+ontolo...