You are here

Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastot III

Palveluketjusanasto

Palveluketjusanasto sisältää Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) ja Tekniikan Sanastokeskuksen laatiman sanaston asiakkaan asiamieheen, itsenäiseen suoriutumiseen ja alueellisuuteen liittyvistä käsitteistä. Sanastossa on määritelty reilut 20 käsitettä, joille on annettu suomenkieliset termit. Julkaisuun sisältyy myös kaksi käsitejärjestelmäkaaviota. Lisäksi julkaisussa on esitelty ja analysoitu joukko alueellisiin tietojärjestelmiin liittyviä käsitteitä.

Kustantaja: STAKES, 2002. (Ohjeita ja luokituksia 2002:3)