You are here

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston päivitys

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto - Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä (versio 1.0) julkaistiin keväällä 2015. Jo ennen sanaston ensimmäisen version valmistumista tiedettiin, että käsitteistöön tarvitaan pian muutoksia mm. sosiaalihuoltolain uudistuksen vuoksi. Niinpä sanastotyön seuraava vaihe käynnistettiin heti alkukesästä 2015. Hanketta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sanastotyö aloitettiin alkukesästä sosiaalihuollon palvelutehtävistä ja sosiaalipalveluista. Tänä syksynä on käsitelty myös isyyden selvittämiseen liittyviä asiakasasiakirjoja, joihin aiheuttaa muutoksia vuoden 2016 alussa voimaantuleva uusi isyyslaki.

THL laatii sosiaalihuollon palvelutehtävistä määräyksen, joka lähtee lausunnolle yhdessä sanaston palvelutehtäviä ja sosiaalipalveluja koskevan osuuden kanssa lokakuun lopussa. Lausuntokierroksen jälkeen sanastoon tehdään lausuntojen vaatimat muutokset, minkä jälkeen päivitystyötä jatketaan ainakin sosiaalihuollon palveluprosesseihin ja asiakasasiakirjoihin liittyvien käsitteiden osalta.