You are here

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

Sanastokeskus osallistui Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston laatimiseen Tikesos-hakkeen toimeksiannosta vuosina 2010–2011. Sanastossa määriteltiin ensisijaisesti yleisiä asiakirjatyyppejä eli tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettujen asiakirjojen malleja, joiden rakenne on yleisesti sovellettavissa. Tällaisia ovat sosiaalihuollossa esimerkiksi hakemus, päätös ja suunnitelma.

Vuonna 2012 THL tilasi Sanastokeskukselta sanastotyötä, jossa täydennetään Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanastoa tarkennetuilla asiakirjatyyppeillä. Ne perustuvat yleisen asiakirjatyypin rakenteeseen ja tarkentavat sitä. Sosiaalihuollossa edellä mainittujen yleisten asiakirjatyyppien tarkennettuja asiakirjatyyppejä ovat esimerkiksi toimeentulotukihakemus, päätös kotipalveluista sekä päihdehuollon asiakassuunnitelma.

Sanastoa täydennetään noin 260 käsitteellä, joille laaditaan suomenkieliset määritelmät ja annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto valmistuu vuoden 2013 lopussa.