You are here

Sosiaalihuollon sanastoja lausuntokierroksella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sanastokeskus TSK käynnistivät vuonna 2012 hankkeet Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston täydentämiseksi ja Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanaston laatimiseksi. Sanastoissa on määritelty käsitteet ja niille on annettu suomenkieliset termisuositukset. Sanastojen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti sosiaalihuollon asiantuntijat ja tietojärjestelmien kehittäjät. Sanastojen tavoitteena on käsitteiden ja termien valtakunnallinen yhtenäistäminen sosiaalihuollon tiedonhallinnan tueksi.

Lausuntokierros kestää joulukuun puoliväliin. Sanastot viimeistellään lausuntojen perusteella asiantuntijatyöryhmissä vuonna 2014.