You are here

Sosiaalihuollon sosiaalipalvelujen ja asiakasasiakirjojen luokitusten sanastot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tilannut Sanastokeskukselta sanastotyötä sosiaalihuollon palveluihin liittyvän luokituksen laatimisen tueksi. Luokitusta on tarkoitus hyödyntää sosiaalihuollon tietojärjestelmien kehittämisessä. Sosiaalihuollon palveluista tehdään nyt suomalaista luokitusta ensimmäistä kertaa, ja sitä varten on tärkeää tunnistaa ja määritellä keskeiset käsitteet sekä antaa niille termisuositukset terminologisten työmenetelmien avulla.

Sosiaalihuollon palvelujen luokitus liittyy THL:n hallinnoimaan Sosiaalialan tietoteknologiahankkeeseen, joka on sosiaali- ja terveysministeriön johtama sosiaalihuollon kansallisia tietojärjestelmäratkaisuja kehittävä hanke vuosina 2008–2011. Hankkeesta löytyy lisätietoa osoitteesta www.tikesos.fi.

Sosiaalihuollon palvelujen luokitukseen liittyvä sanastohanke käynnistyi maaliskuussa 2009, ja ensimmäinen versio sanastosta valmistui keväällä 2010. Siinä käsiteltiin sosiaalihuollon palvelutehtäviä ja palveluprosesseja. Sanastotyötä jatkettiin syksyllä 2010 määrittelemällä erilaisia sosiaalipalveluja. Sosiaalihuollon luokituksen sanaston on tarkoitus valmistua syksyllä 2011.

Lisäksi hankkeen yhteydessä on tehty pienempi sosiaalihuollon asiakasasiakirjatyyppi­luokitukseen liittyvä Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto. Se sisältää 25 sosiaalihuollossa laadittavia asiakirjoja koskevaa käsitettä. Sen on tarkoitus valmistua keväällä 2011.

Molemmissa sanastoissa termit ja käsitekuvaukset annetaan suomeksi.