You are here

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto

Sosiaalihuollossa tarvitaan sosiaalipalvelujen ja taloudellisen tuen järjestämiseksi tietoa asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, esimerkiksi myönnettäessä toimeentulotukea, vahvistettaessa lapsen elatusapua ja määriteltäessä asiakasmaksuja. Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos, vuosina 2005–2011) kehitettiin taloudellisia luokituksia osana sosiaalihuollon asiakastietomallia taloudellisen tiedon yhdenmukaiseksi keräämiseksi ja tallentamiseksi.

Sosiaalialan tiedonhallinnan ja tietoteknologian kehittäminen jatkuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtävänä, joten THL ja Sanastokeskus TSK aloittivat loppuvuonna 2012 sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanaston laatimisen. Taloudellisten luokitusten sanaston tavoitteena on selventää luokituksessa käytettäviä termejä terminologisen sanastotyön avulla. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä.

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanastossa käsitellään noin 190 sosiaalihuollon asiakkaiden tuloihin, menoihin, varallisuuteen ja velkoihin liittyvää käsitettä. Taloudellisissa luokituksissa esiintyvät käsitteet eivät ole yksinomaan sosiaalihuollon käsitteitä, vaan ne liittyvät myös esimerkiksi Kelaan ja pankkeihin. Esimerkiksi taloudellisten luokitusten tuloissa on mukana monia Kelan maksamia etuuksia, kuten äitiysraha tai työmarkkinatuki. Velkoihin liittyvistä käsitteistä on mukana esimerkiksi asuntolaina.