You are here

Sosiaalihuollon tietokomponentteihin liittyvää sanastotyötä

Sosiaalialan tietoteknologiahanke Tikesos tilasi vuosina 2010–2011 Sanastokeskukselta sanastotyötä, jonka tavoitteena oli määritellä tietokomponenteiksi tunnistettuja sosiaalihuollon asiakirjoja kuvaavia käsitteitä ja laatia niille termisuositukset. Sanastotyö liittyi Tikesos-hankkeessa tehtäviin teknisiin määrityksiin.

THL tilasi vuosina 2012–2013 lisätyötä tietokomponenttien sanastoon, jolloin sanastoon täydennetään noin 25 uutta käsitettä.

Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto löytyy Tikesos-hankkeen sivustolta.

Lisätietoja tietokomponentteihin liittyvästä työstä löytyy Tikesos-hankkeen sivustolta.