You are here

Sosiaalihuollon toiminta- ja tietoarkkitehtuurien sanasto

Kesällä 2014 Sanastokeskus TSK aloitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tarkoituksena on laatia sosiaalihuollon toiminta- ja tietoarkkitehtuurien sanasto. Sanastoon kootaan eri aikoina sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja luokitusten tueksi laadittujen sanastojen käsitteet, ja päällekkäiset käsitteet harmonisoidaan uusimpien suositusten mukaisiksi. Yhdistettäviä sanastoja ovat Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten, Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto ja Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto.