You are here

Sosiaalisen median sanasto

Huhtikuussa 2009 Sanastokeskuksessa käynnistyi Viestintäviraston aloitteesta Web 2.0 -sanastohanke.

Hankkeen tavoitteena on määritellä noin 60 käsitettä, jotka liittyvät sosiaaliseen mediaan ja internetin uusiin, vuorovaikutteisiin ja yhteisöllisiin käyttötapoihin. Esimerkkejä sanastossa määriteltävistä käsitteistä ovat verkkoyhteisö, sisällönjakopalvelu, asiasanapilvi ja blogiavaruus. Sanasto on suunnattu uudentyyppisten verkkopalveluiden käyttäjille ja tuottajille. Käsitteille annetaan suomenkieliset määritelmät ja termisuositukset sekä ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Hankkeeseen osallistuvia asiantuntijatahoja ovat Viestintäviraston lisäksi muun muassa DNA, Elisa, Eniro Finland, Finnet-liitto, Nokia ja TeliaSonera. Sanaston on tarkoitus valmistua toukokuussa 2010.

Ks. lisätietoja sivulla http://www.tsk.fi/tsk/node/513