You are here

Tapahtuma-, harrastus- ja koulutusluokitukset julkaistu

Sanastokeskus ja Turun kaupunki aloittivat toukokuussa 2021 työn tapahtuma-, harrastus- ja koulutusluokitusten laatimiseksi osana Asiakaslähtöinen toteutus tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan hallinnoimiselle ja tarjoamiselle kohderyhmälähtöisissä näkymissä -hanketta. Työn tavoitteena oli luoda yhtenäinen luokitusten ja ontologioiden käyttöön perustuva tietojen kuvailun malli ja näin edistää semanttista yhteentoimivuutta sekä sen myötä tiedon kuvailun ja haun käyttäjäystävällisyyttä.

Luokitustyössä laadittiin yhteistyössä asiantuntijatyöryhmien kanssa neljä erillistä luokitusta: Tapahtumat (sisältö), Tapahtumat (tyyppi), Harrastukset ja Koulutukset. Luokituksissa on yhteensä 63 luokkaa. Luokille on annettu nimitykset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Luokitukset julkaistiin helmikuussa 2022 Koodistot-työkalussa. Luokitukset on tarkoitettu käytettäväksi tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan hallinnoinnissa ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi verkkosivujen kalenteritoteutuksissa.