You are here

Tekla Structures -ohjelmiston termit

Tekla Oyj ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuoden 2006 lopussa sanastohankkeen, jonka tavoitteena on selkeyttää termien käyttöä Tekla Structures -ohjelmistossa sekä ohjelmiston dokumentoinnissa. Tekla Structures -sanaston kohderyhmiä ovat tekniset kirjoittajat, käyttöliittymän suunnittelijat, markkinointi sekä ohjelmiston käyttäjät eli Teklan asiakkaat.

Tekla Structures on rakennusalan tuotemallinnusohjelmisto, jolla voidaan luoda rakennuskohteista yksityiskohtaisia 3D-malleja. Malleja voidaan hyödyntää kaikissa suunnittelun ja rakentamisen vaiheissa luonnosvaiheesta asennukseen.

Tekla Structures -ohjelmiston yhteydessä termien käytön yhtenäistämisen tekee haastavaksi ohjelmiston kansainvälinen käyttäjäjoukko sekä ohjelmiston jatkuva kehittäminen. Sanastohankkeella pyritäänkin löytämään ne termit, joita käytetään ohjelmiston käyttöliittymässä sekä kansainvälisessä viestinnässä riippumatta kansallisista käytännöistä. Hankkeella pyritään myös siihen, että ohjelmiston kehittyessä syntyville uusille käsitteille sovitaan selkeät termit.

Sanastoprojektissa selvitetään Tekla Structures -ohjelmistossa käytettävien käsitteiden sisältö ja annetaan englanninkieliset termisuositukset. Käsitteille laaditaan englanninkieliset määritelmät. Sanasto valmistui vuoden 2008 lopussa, jolloin se sisälsi noin 460 käsitettä. Tekla tilasi Sanastokeskukselta vuonna 2010 ja 2011 sanaston päivitystyötä.