You are here

Teollisen talonrakennuksen sanasto

Sanasto sisältää noin 80 talonrakentamiseen ja sitä koskevaan mallinnukseen liittyvää suomenkielistä termiä ja määritelmää. Sanasto on liitteenä TEKESin julkaisussa 32 Asiakaslähtöinen teollinen rakentaminen (TEKES 1992, ISBN 951-47-1919-0).

Tiedustelut: TEKES.