You are here

TEPA-termipankki on uudistunut

TEPA on Sanastokeskus TSK:n kokoama ja ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. Termipankin rungon muodostaa Sanastokeskuksen oma aineisto, mutta se sisältää myös muita asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja.

Sanastokeskus on toteuttanut viime ja tänä vuonna TEPA-termipankin uudistamisprojektin, jonka aikana on uusittu sekä termipankin sisältöä että tekniikkaa.

Uudistettu termipankki on toteutettu Kielikone Oy:n kehittämällä MOT-sanakirjaohjelmalla. Termipankissa on tällä hetkellä lähes 45 000 termitietuetta. Termejä termipankissa on neljällätoista kielellä, joista eniten on suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksankielisiä termejä.

Termipankin tiedot ovat haettavissa sanastoryhmittäin. Sanastokeskuksen omien aineistojen lisäksi termipankissa on omina aineistoryhminään Ruotsin Terminologicentrum TNC:n sanastoja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osaston sanastoja sekä muita sanastoja. Lisäksi voi valita vaihtoehdon "Kaikki", jolloin haku tehdään kaikkiin TEPAn aineistoihin.

Uudistettu TEPA-termipankki on käytettävissä vanhassa tutussa osoitteessa www.tsk.fi/tepa.

Sanastokeskus ylläpitää TEPAa maksuttomassa käytössä opetusministeriön tuen turvin. Termipankin uudistustyöhön saatiin opetusministeriön projektitukea vuosina 2006–2007.