You are here

TEPA-termipankki on uudistunut

Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankki on uudistunut. Uudistuksen yhteydessä on tehty merkittäviä parannuksia muun muassa termipankin käyttöliittymään, sen ominaisuuksiin, ohjeistukseen, sanastoryhmien jaotteluun sekä mahdollisuuksiin jakaa saatuja hakutuloksia muille.

Uudistuneessa termipankissa on käytetty responsiivista suunnittelua eli termipankin käyttöliittymä on suunniteltu niin, että se mukautuu mahdollisimman hyvin käyttäjän laitteeseen ja sen näyttöön. Termipankin ohjeistusta on pyritty selkeyttämään, jotta käyttäjät osaavat hyödyntää termipankkia mahdollisimman hyvin.

Uusina ominaisuuksina termipankkiin on lisätty mahdollisuus siirtyä käsitekaaviosta suoraan tiettyyn termitietueeseen sekä rajata asetuksissa haussa käytettäviä kieliä. Valitsemalla asetuksista tietyt lähtökielet haku kohdistuu termeihin vain näillä kielillä. Kun tietyt kohdekielet ovat valittuna, muunkieliset tiedot piilotetaan tuloksista. TEPAn uusimmissa sanastoissa, joissa on UML-muotoisia käsitekaavioita, käsitekaavioissa olevat termit ja määritelmät toimivat samalla linkkeinä kyseisiin termitietueisiin.

TEPAn käyttöliittymää on muokattu niin, että jokaisella hakutuloksella on oma www-osoitteensa (esimerkiksi www.tsk.fi/tepa/fi/haku/asemakaava). Hakutulosten www-osoitteen voi kopioida esimerkiksi lähetettäväksi sähköpostilla tai hakutuloksen voi jakaa pikakuvakkeen avulla Facebookiin, Twitteriin tai LinkedIniin.

Uudistuksen yhteydessä myös termipankissa olevien sanastoryhmien jaottelua on muutettu, jotta käyttäjä saisi hakutuloksissa uusimpien sanastojen tiedot ensimmäisenä. Termipankissa on nyt neljä sanastoryhmää: terminologiset sanastot, Tieteen termipankki, IATE (Euroopan unionin termitietokanta) ja muut sanastot. Lisäksi TEPAan on tuotu uusina aineistoina vastikään ilmestyneet Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50), Asemakaavoituksen käsitteitä ja Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 4.0.