You are here

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaissut Sote-sanastojen verkkopalvelun

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on avannut Sote-sanastojen verkkopalvelun, jossa julkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa tarvittavia sanastoja. Palvelun avulla voi hakea tietoa käsitteistä ja niiden välisistä suhteista, käsitteiden termisuosituksista ja muista kielenkäyttöohjeista sekä käsitesisältöjä kuvaavista määritelmistä ja lisätiedoista.

Verkkopalvelussa on ensi vaiheessa julkaistu seuraavat neljä sanastoaineistoa:

  • Kanta-sanasto sisältää Kanta-palveluihin liittyviä keskeisiä käsitteitä suomeksi ja ruotsiksi
  • Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, jossa on sosiaalihuollon palvelutehtäviin, palveluihin ja palveluprosesseihin sekä asiakastiedon dokumentointiin ja asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä
  • Lääkityksen sanasto, joka sisältää lääkityksen valtakunnalliseen tiedonhallintaan ja rakenteisiin tietoihin liittyviä keskeisiä käsitteitä)
  • Käytönhallinnan sanasto, joka sisältää käsitteitä erityisesti tietojärjestelmien käytönhallinnan, henkilötietojen käsittelyn, tunnistautumisen, tietosuojan, tietoturvan ja lokitietojen aihealueilta

Sote-sanastojen verkkopalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti eri organisaatioissa toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan asiantuntijoille sekä tietojärjestelmätoimittajille, mutta sanastopalvelua voivat hyödyntää myös muut sote-alan termitietoa tarvitsevat käyttäjät.