You are here

Työsuojelusanastoa päivitetty

Työsuojelusanaston laatinut työryhmä on päivittänyt joitakin sanaston termisuosituksia ja määritelmiä. Päivitykset on julkaistu 7.10.2008 päivättynä lisälehtenä, jota jaellaan painetun Työsuojelusanaston välissä sekä PDF-tiedostona.

Päivitykset koskevat painetun sanaston käsitteitä, joiden tietuenumerot ovat 6, 17, 28, 126, 165, 172, 173, 177, 182, 192, 193, 196, 280, 336, 372 ja 441. Kyseiset päivitykset on tehty myös TEPA-termipankissa julkaistuihin Työsuojelusanaston tietueisiin.