You are here

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

Uutena kokonaisuutena on julkaistu seuraavat sijoitusrahastoihin liittyvät käsitteet:
sijoitustoiminta, rahastonhoito, sijoituskohde, sijoituspolitiikka, sijoitusstrategia, sijoitustoiminnan painopiste, rahastoesite,
yksinkertaistettu rahastoesite, painottaa, ylipainottaa, alipainottaa, painotus, ylipainotus, alipainotus, vertailuindeksi.