You are here

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

Uusina termisuosituksina on julkaistu käänteinen asuntolaina ja yleiseurooppalainen maksujen selvityskeskus.

Suomenkielisen hajautus-termin hylättäviksi synonyymeiksi on lisätty diversifionti ja diversifikaatio.