You are here

Uutta aineistoa Pankki- ja rahoitussanastossa

Pankki- ja rahoitussanastossa on 26.1.2009 julkaistu kaksi uutta käsitejärjestelmäkaaviota:

Arvopaperit
Tilinpäätös

ja 166 uutta käsitettä: