You are here

Vaatetussanaluettelo (TSK 8)

Konfektionsordlista

Vaatetussanaluettelo sisältää lähes 500 vaatetusalan keskeisintä termiä. Suomenkielisten termien lisäksi teoksessa annetaan vastineet ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Pyrkimyksenä on ollut mahdollisimman yleisen vastineen asettaminen tehdaskohtaisten slanginimitysten edelle.

Kustantaja: Suomen Standardisoimisliitto ry, 1985. ISBN 951-95566-8-0, ISBN 951-9336-99-0.
Painos loppunut.