You are here

VAKKI-symposiumi Vaasassa 6.-7.2.2020

VAKKI ry:n 40-vuotisjuhlasymposiumi järjestetään 6.−7.2.2020 Vaasassa. Symposiumin teemana on Työelämän viestintä. Työelämän viestintä kattaa monenlaisia viestinnän muotoja, kuten tekstejä, palvelutilanteita erilaisilla ammattialoilla, kokouksia ja tapaamisia sekä digitaalista vuorovaikutusta.

Symposiumissa on mahdollisuus osallistua EAFT-työpajaan Terminologiatyö ja terminologia työssä. Työpajan tavoitteena on koota terminologian tutkijoita, aihepiirin parissa työskenteleviä asiantuntijoita ja termistöjen käyttäjiä esittelemään aiheeseen liittyvää tutkimusta ja ajankohtaisia hankkeita sekä kertomaan haasteistaan ja käytänteistään.

VAKKI-symposiumiin voi ilmoittautua 17.1. asti tapahtuman sivustolla.

[Symposiumin ohjelma]