You are here

Ympäristökasvatuksen ontologiaprojekti

Vuosina 2012 ja 2013 julkaistiin kaksi ympäristökasvatuksen aihepiiriin kuuluvaa sanastoa. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa tehty Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti kokoaa ja ryhmittelee noin 240 alan käsitettä. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yhteinen käsitys – Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto sisältää noin 100 keskeistä ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen käsitettä.

Kierrätyskeskuksen ja Sanastokeskuksen loppukeväästä 2014 käynnistämän ympäristökasvatuksen ontologiaprojektin tavoitteena on rakentaa Ympäristökasvatuksen ontologia yhdistämällä näiden kahden sanaston käsitteet Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO). Projektin työryhmässä on mukana edustajat myös Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta ja MAPPA-Materiaalipankkihankkeesta. Ontologisoinnin tuloksena syntyy YSO-pohjainen yhdistelmäontologia, jonka on tarkoitus valmistua helmikuun 2015 loppuun mennessä, minkä jälkeen se voidaan julkaista Kansalliskirjaston Finto-palvelussa osoitteessa http://finto.fi/.