You are here

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sanaston jatko (YHTI 2)

Sanastokeskus TSK, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes käynnistivät tammikuussa 2011 YHTI 2 -sanastohankkeen. Sanastohankkeessa määritellään ympäristöterveydenhuollon valvonnan tietojärjestelmäkehitystyössä tarvittavia käsitteitä. Sanastohanke on jatkoa vuonna 2009 julkaistulle YHTI 1 -sanastolle. Sanastohankkeella on yhtymäkohtia myös elintarvikevalvonnan tietojärjestelmän käsitteitä määritelleisiin KUTI 1- ja KUTI 2A -sanastohankkeisiin, joiden tuloksena on julkaistu Elintarvikevalvonnan sanasto.

YHTI 1 -sanastossa aihepiireinä olivat ympäristöterveydenhuollon valvonnan eli terveydensuojelu-, tupakka-, kemikaali- ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan valvontakohteet. YHTI 2 -hankkeessa sanastoa täydennetään muun muassa tarkastuksiin, valvontatoimenpiteisiin, näytteenottoon ja mittaukseen sekä valvontasuunnitelmien toteumaan ja raportointiin liittyvillä käsitteillä.

YHTI 2 -sanastoon tullaan sisällyttämään myös YHTI 1 -sanaston noin 60 käsitettä, ja kaikkiaan se tulee kattamaan 100–150 ympäristöterveydenhuollon valvontaan liittyvää käsitettä. Käsitteille annetaan suomenkieliset määritelmät ja termisuositukset sekä ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

YHTI 2 -sanaston on tarkoitus valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä.