You are here

Hallitus

Sanastokeskus TSK ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2018: 

johtaja Ari Muhonen (puheenjohtaja), Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus
käännöspalvelupäällikkö Carola Grönholm, Kela
kielenhuolto-osaston johtaja Salli Kankaanpää, Kotimaisten kielten keskus
erityisasiantuntija Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto ry
toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
erityisasiantuntija Johanna Kotipelto, valtioneuvoston kanslia ja Verohallinto
asiantuntija Marko Latvanen, Väestörekisterikeskus, Digitaaliset palvelut / Palvelukehitys