You are here

Sanastotyön kehittäminen ja standardisointi

Terminologian teorian ja periaatteiden järjestelmällinen soveltaminen käytännön sanastotyöhön on yksi Sanastokeskus TSK:n tärkeimpiä osaamisalueita. Vankka käytännön kokemus antaa myös lujan perustan sanastotyön menetelmien ja välineiden kehittämiselle, jota Sanastokeskus tekee sekä sanastoprojektiensa yhteydessä että erillisten T & K -hankkeiden muodossa.

Sanastotyön menetelmien kehittämiseen liittyy myös niiden standardisointi, josta kansainvälisellä tasolla huolehtii ISOn terminologiakomitea ISO/TC 37. Sanastokeskus osallistuu Suomen edustajana ISO/TC 37:n toimintaan. Valmiita ISO-standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitosta.

Lista ISOn terminologiakomitean, ISO/TC 37:n, standardeista löytyy komitean sivustolta.
Valmiit standardit:

Käynnissä olevat hankkeet (alakomiteoittain jaettuna):

Käynnissä olevien hankkeiden valmisteluvaihe käy ilmi seuraavista lyhenteistä, joita käytetään osana standardin tunnusta:
WD — working draft
CD — committee draft
DIS — draft international standard
FDIS — final draft international standard

ISOn verkkosivustolla on tietoa standardien laatimisesta.