You are here

Luvat ja valvonta -hankkeen sanastotyö

suomi

Luvat ja valvonta -hanke: Palvelukerroksen keskeiset käsitteet, versio 0.8 julkaistiin vuonna 2017. Sanastokeskus aloitti helmikuussa 2019 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laajentaa sanastoa uusilla käsitteillä. Sanastotyön tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää palvelutoimintaan ja valvontaan liittyviä käsitteitä hankkeen kohdearkkitehtuurityön ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden tukemiseksi. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Nordterm 2019 -tapahtuma 11.-14.6.2019

suomi

Terminologia-alan pohjoismainen yhteistyöjärjestö Nordterm järjestää joka toinen vuosi Nordterm-päivät, jotka ovat avoinna kaikille terminologiasta ja sanastotyöstä kiinnostuneille. Nordterm 2019 -tapahtuma järjestetään Kööpenhaminassa 11.–14. kesäkuuta 2019. Tapahtuman teema on terminologian rooli kieliteknologisissa sovelluksissa kuten virtuaaliavustajissa ja konekääntämisessä (tansk. terminologiens rolle i sprogteknologiske applikationer som fx virtuelle assistenter og maskinoversættelse).

Kokonaisturvallisuuden sanaston päivittäminen

suomi

Kokonaisturvallisuuden sanasto julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, ja sitä päivitettiin vuonna 2017. Sanastokeskus aloitti helmikuussa 2019 Turvallisuuskomitean toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on päivittää joitakin sanaston käsitekuvauksia sekä lisätä sanastoon muutamia uusia alan käsitteitä. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi ja termien vastineet ruotsiksi ja englanniksi.

Valtionavustustoiminnan käsitetyö

suomi

Sanastokeskus jatkoi helmikuussa 2019 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n toimeksiannosta käsitetyötä, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset valtionavustustoiminnan keskeisille käsitteille. Käsitetyötä tehdään valtionavustustoiminnan kehittämisen ja digitalisoinnin tueksi, minkä valmistelutehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriö hoitaa.

Sivut

Subscribe to Pankki- ja rahoitussanasto RSS