You are here

Valtionavustustoiminnan käsitetyö

suomi

Sanastokeskus jatkoi helmikuussa 2019 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n toimeksiannosta käsitetyötä, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset valtionavustustoiminnan keskeisille käsitteille. Käsitetyötä tehdään valtionavustustoiminnan kehittämisen ja digitalisoinnin tueksi, minkä valmistelutehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriö hoitaa.

Päivitetty MAO/TAO-ontologia julkaistu Finto-palvelussa

suomi

Ontologia Kansalliskirjaston Finto-palvelussa

Museovirasto ja Sanastokeskus päivittivät keväällä 2017 alkaneessa projektissa Museoalan ja taideteollisuusalan ontologiaa (MAO/TAO) lisäämällä siihen liki 2 000 kulttuuriympäristöön liittyvää käsitettä. Päivityksen jälkeen suomenkielisessä ontologiassa on yhteensä 12 500 käsitettä.

Rakennusluokitus 2018

suomi

Sanastokeskus osallistui syksystä 2016 lähtien Tilastokeskuksen toimeksiannosta vuoden 1994 rakennusluokituksen päivitysprojektiin. Uusi Rakennusluokitus 2018 julkaistiin joulukuussa.

Hallitus

suomi

Sanastokeskus TSK ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2019: 

Sivut

Subscribe to Pankki- ja rahoitussanasto RSS