You are here

Sanastoprojektit

suomi

Sanastotyö on tyypillistä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Varsinkin sellaiset hankkeet, joiden tarkoituksena on tuottaa markkinoille tietty sanasto- tai sanakirjajulkaisu, on syytä organisoida projekteiksi. Ei ole kuitenkaan samantekevää, miten tällainen projekti viedään läpi ja millaisia työmenetelmiä siinä käytetään. Asiantuntevaa apua saat Sanastokeskuksesta.

Sanastoprojekteissa Sanastokeskus TSK on puolueeton sanastotyön asiantuntijaelin, joka voi osallistua suomalaisiin sanastohankkeisiin asiakkaan toivomassa laajuudessa. Niukimmillaan tämä merkitsee ulkopuolisen tarkkailijan tai lausunnonantajan roolia, enimmillään Sanastokeskus ottaa projektista kokonaisvastuun ja huolehtii siitä, että työ tulee tehdyksi tarvittavalla perinpohjaisuudella ja määräajassa. Yksin Sanastokeskus ei kuitenkaan sanastoja laadi, vaan mukana pitää olla myös käsiteltävän aiheen asiantuntijoita.

Uusia hankkeita aloitettaessa Sanastokeskus antaa asiakkaalleen tarjouksen tai tekee tämän kanssa kirjallisen sopimuksen hankkeen toteuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Sopimus perustuu projektisuunnitelmaan tai vastaavaan erittelyyn tavoitteista, eri osapuolten tehtävistä ja vastuista ja muista käytännön järjestelyistä.

Jos suunnittelet tai olet aloittamassa sanastohanketta, ota yhteyttä Sanastokeskukseen.

Lisätietoa sanastotyöstä saa myös kohdasta Sanastotyö.

Sanastokeskus on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana osallistunut kymmeniin suomalaisiin sanastoprojekteihin, joiden tuloksista tässä joitain esimerkkejä: