You are here

Haku

vieras pääoma
sv   främmande kapital n
en   liabilities pl (2)
huomautus
Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen taseen tai konsernitaseen velkoja osoittavien erien väliotsikko.
anmärkning
Mellanrubrik på poster som visar skulder i balansräkningen eller koncernbalansräkningen för kreditinstitut eller värdepappersföretag.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-01-26

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Kommentit:
suomi