You are here

Haku

vierasvelkapantti
sv   tredjemanspant
en   third-party pledge
määritelmä
ulkopuolisen pantinomistajan velkojalle velallisen velan täyttämiseksi antama pantti
definition
pant som utomstående pantägare ger borgenären för uppfyllande av gäldenärens skuld

Käsitekaavio: Pantit / Panter
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2005-05-18

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Kommentit:
suomi