You are here

Haku

koronmääräytymisjakso
sv   räntebindningsperiod; räntebindningstid (1); räntefixeringsperiod
hellre än: räntebestämningsperiod
en   interest determination period; interest calculation period
määritelmä
ajanjakso, jonka ajan tietyn pääoman korkokanta on sidottu tiettyyn viitekoron (1) arvoon
huomautus
Käytännössä koronmäärätymisjakso-termiä käytetään Suomessa euriborkoron yhteydessä. Koronmääräytymisjakson pituus määräytyy sen mukaan, millaiselle ajanjaksolle laskettavaan euriborkorkoon esimerkiksi luotto tai talletus (2) on sidottu. Koronmääräytymisjakson pituus selviää euriborkoron nimestä (esimerkiksi 3 kuukauden euriborkorko tai 12 kuukauden euriborkorko).

Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-12-28

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Kommentit:
suomi