You are here

Haku

rahoitusmarkkinadirektiivi; rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi; MiFID
sv   direktiv n om marknader för finansiella instrument; MiFID
en   Markets in Financial Instruments Directive; MiFID
määritelmä
pörssiä, sijoituspalveluyrityksiä sekä sijoituspalvelua tarjoavia luottolaitoksia ja rahastoyhtiöitä koskeva komission direktiivi
huomautus
Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin virallinen nimi on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21. huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta.
Lähde: Pankki- ja rahoitussanasto / Bank- och finansterminologi (TSK), 2009-12-28

Kommentit eivät tule näkyville julkisesti!
Nimi:
Sähköposti:
Kommentit:
suomi