Ingångssida

Bank- och finanstermgruppen tillhandahåller terminologi för allmänt bruk på denna webbplats. Rekommendationerna görs i samarbete mellan flera banker och Terminologicentralen TSK, som koordinerar arbetet.

Bank- och finanstermbanken öppnades i februari 2002. I den kan du hitta termer, definitioner och förklaringar på begrepp samt begreppsdiagram på svenska, finska och engelska. Till sökningen.

Den 30 december 2016 innehåller termbanken 1 034 begrepp. Innehållet i termbanken utökas ständigt. Besök gärna webbplatsen regelbundet.

Anmäl dig till remissgruppen
Anmäl dig till sändlistan

Svenska