You are here

Användarvillkor

Bank- och finanstermgruppens rekommendationer är avsedda att brukas så flitigt som möjligt i all kommunikation. TSK och bank- och finantermgruppen äger upphovsrätten till materialet på gruppens webbplats. Ifall definitioner eller förklaringar lånas, måste källan anges. Om man vill låna en större helhet, skall TSK kontaktas först. Användning av materialet för kommersiella ändamål kräver alltid skriftligt lov.

TSK och bank- och finanstermgruppen äger upphovsrätten till materialet på gruppens webbplats, ifall inget annat anges.

TSK och termgruppen ansvarar ej för eventuell skada som uppstått genom använding av information på denna webbplats.

Mer information fås från Terminologicentralen TSK, e-post tsk@tsk.fi, telefon (09) 2709 1060.

Svenska