You are here

Konferensen TOTh i Frankrike 7-8.6.2018

Den tolfte TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 7 till 8 juni 2018. I konferensprogrammet ingår dessutom föredrag en postersession. Konferensen är riktad till forskare och experter inom fältet men också till alla andra som är intresserade av teman som anknyter till språk och kunskapsteknik.

Abstrakt till föredrag ska skickas senast den 26 januari 2018 (inbjudan att skicka in abstrakt till föredrag: http://ontologia.fr/TOTh/Conference/TOTh2018/TOTh-2018-Call-for-papers-E...).

En kurs i lingvistik för terminologiarbete ordnas direkt innan konferensen, den 5 till 6 juni 2018.

Mer information: http://toth.condillac.org/conference

Svenska