You are here

Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019

Svenska

Nordterm är ett samarbetsforum för nordiska terminologiorganisationer. Nordterm anordnar vartannat år Nordterm-församlingen som består av en kurs och en workshop i terminologi, ett symposium, en utflykt med festmiddag och Nordtermförsamlingen.

Nordterm 2019 anordnas i Köpenhamn den 11-14 juni 2019. Huvudtemat är Terminologiens rolle i sprogteknologiske applikationer som fx virtuelle assistenter og maskinoversættelse.

Uppdatering av Tekla Structures glossary på hösten 2018

Svenska

Tekla Structures glossary är en terminologisk ordlista om programvaran för byggnadsinformationsmodellering, Tekla Structures, och den publiceras och upprätthålls av Trimble Solutions (tidigare Tekla). Programvaran och ordlistan innehåller begrepp från både byggnadsbranschen och IT-branschen samt kombinationer av dessa. Ordlistan ger termrekommendationer och definitioner på engelska på de centrala begreppen i programvaran.

Terminologicentralen TSKs roll i projektet

Terminologiarbete för Skatteförvaltningen

Svenska

Terminologicentralen TSK påbörjade ett ordlisteprojekt om beskattning i april 2018 på uppdrag av Skatteförvaltningen. Syftet med projektet är att samla in och harmonisera eller skapa begreppsbeskrivningar av 50–70 begrepp som rör personbeskattningen. Termerna och begreppsbeskrivningarna i ordlistan ska ges på finska.

Konferensen TOTh i Frankrike 6-7.6.2019

Svenska

Den tolfte TOTh konferens anordnas i Chambéry, Frankrike, den 7 till 8 juni 2018. I konferensprogrammet ingår dessutom föredrag en postersession. Konferensen är riktad till forskare och experter inom fältet men också till alla andra som är intresserade av teman som anknyter till språk och kunskapsteknik.

Sidor

Subscribe to Bank- och finansterminologi RSS